Reklamační řád

  1. Reklamace a záruka

1.1. Záruční lhůta je u lahví stanovena zákonem na 2 roky. U Bag-in-Boxů je záruční lhůta stanovena na 5 měsíců.

1.2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho opotřebením neodpovídajícím způsobem.

1.3. Reklamovat nelze zboží, které je poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží jeho stav. Pokud je obal porušený a zásilka vykazuje zjevné znaky poškození, je zákazník povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zboží bylo doručeno v pořádku.

1.4. Zákazník je v případě reklamace povinen na adresu prodávajícího podat písemně žádost o reklamaci. V žádosti zákazník musí přesně specifikovat vadu výrobku a navrhnout způsob reklamace.

1.5. Reklamované zboží je zákazník povinen doručit na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Zboží musí být doručeno v původním obalu, s veškerým příslušenstvím. Zákazník je povinen zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

1.6. Zákazník má povinnost zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího doporučeně. Prodávající není povinen převzít zboží zasílané na dobírku.

  1. Výměna a vrácení zboží

2.1. V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vyměnit nebo vrátit. Podmínky vrácení jsou následující:

2.1.1. Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky.

2.1.2. Zákazník musí zaslat zboží doporučeně na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky.

2.1.3. Nárok na výměnu či vrácení zboží má zákazník pouze v případě, že zboží nejeví známky jakéhokoliv opotřebení nebo znečištění a je zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami a příslušenstvím od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží.

2.2. Ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího bude zkontrolován jeho stav. Pokud nebude zboží nijak opotřebeno, může si zákazník vybrat libovolnou věc z nabídky www.vinnydum.cz/e-shop (v případě výměny) nebo si může vybrat, jakým způsobem mu budou vráceny peníze (složenkou či bankovním převodem). Pokud si zákazník při výměně vybere zboží s nižší hodnotou, než byla cena vráceného zboží, bude mu rozdíl doplacen. Pokud si naopak vybere zboží s vyšší hodnotou, uhradí rozdíl v ceně zákazník.

Pokud zákazník při nákupu původního zboží platil poštovné, vrací se vždy pouze hodnota zboží, nikoliv poštovné.

Pokud zákazník převezme zboží dodané dle řádné objednávky, přičemž na základě kritérií obchodních podmínek mu byla poskytnuta doprava zdarma ALE  ON se rozhodne toto zboží vrátit s tím že si objedná zboží nové, je třeba aby původní zboží vrátil na vlastní náklady a uhradil dopravu,  která mu byla poskytnuta zdarma.  Pro objednávku pak dalšího zboží se postupuje standartní cestou dle obchodních podmínek.

. Vrací se vždy pouze hodnota zboží, nikoliv poštovné. Dopravu zboží od zákazníka k prodávajícímu hradí vždy zákazník.

Kontaktní údaje

Provozovna:
Dúbrava 1605, 696 81 Bzenec
ID datové schránky: 6zsana3
Právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 198012.

Tel: +420 725 948 759
E-mail: obchod@vinnydum.cz