„Díky inovativní technologii radikálně snižujeme uhlíkovou stopu a naší ambicí je docílit uhlíkově neutrálního vinařství.“

Jsme první velkokapacitní vinařství, které se zabývá jímáním kvasných plynů při primárním kvašením moštů z révy vinné a jeho opětovným využitím při sycení vín a vinných nápojů. Tento kvasný plyn má jiné vlastnosti než klasický oxid uhličitý pocházející ze zemního plynu nebo ropných úložišť. Bublinky jsou jemnější, příjemnější, krásně voní a mají sladší chuť.

Tyto bublinky neboli oxid uhličitý zpětně vracíme do perlivých vín, nízkoalkoholických aromatických vinných nápojů typu Spritz, Mojito, Peach, Rosé a Jižní ovoce.
 

Kvůli této technologii jsme schopni ušetřit enormní množství skleníkových plynů.

10 000 litrů moštu
Cukernatost 21° NM

1 000 kg
zkapalněného CO2

100 000 km
Ujeté vzdálenosti auta se spalovacím motorem